SAWSTOP SS-TGP2-FRT36A 36英吋 T型導攔板

SAWSTOP SS-TGP2-FRT36A 36英吋 T型導攔板

Sku: 21222015

現場無庫存,接單後出貨

型號:SS-TGP2-FRT36A
品名:36英吋T型導攔板

適用於以下型號之圓鋸機:
● SS-CNS175-SFA30
● SS-PCS175-PFA30
● SS-PCS-31230-36
● SS-ICS51230-52

18,500 NT$

允許無庫存下單