SAWSTOP SS-TSG-DC 鋸片集塵護罩組

Sku: SS-TSG-DC

1 件庫存 (允許延期出貨)

型號: SS-TSG-DC
品名: 鋸片集塵護罩組

適用於以下型號之圓鋸機:
● SS-CNS175-SFA30
● SS-PCS175-PFA30
● SS-PCS-31230-36
● SS-ICS51230-52

建議搭配 ” 36 / 52英吋T型導攔板 ” 及 ” 懸臂式集塵組 “

6,300 NT$

1 件庫存 (允許延期出貨)